اقتصاد ایران
1399/09/17
14:18
مهم برای #شیران #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #افزایش_سرمایه شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399...

مهم برای #شیران#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #افزایش_سرمایه شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران


۹۹/۰۹/۱۷ _ ۱۴:۱۴


شرح رویداد:شرکت بازگانی و خدمات بندری ایران که مالکیت ۱۰۰ درصدی آن در اختیار شیران است افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار قرار داده است و به زودی مجمع خواهد رفت.#شیران قصد عرضه این شرکت در بازار سرمایه را دارد.🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0