بورس۲۴
1399/09/23
13:40
«ثزاگرس» مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری پروژه ساختمان تجاری خدماتی و مسکونی زاگرس را از طریق مزایده به فروش می رساند.زمان برگزاری مزایده از تاریخ ۲۳آذر الی ۲۷آذر می باشد.


انتهای خبر

0
0