بولتن اقتصادی
1399/08/21
12:42
شناسایی و معرفی ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات 🔹 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی، گفت: ا...

شناسایی و معرفی ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات🔹 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی، گفت: از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است./ ایرنا

انتهای خبر

0
0