نوآوران امین
1399/11/06
17:36
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (#فتوسا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅...

تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (#فتوسا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۶۱.۷۶ درصدی فروش شهریور ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0