کارگزاری آبان
1399/09/23
12:51
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,515,751 11700.28 واحد منفی ارزش بازار 60,142,536 میلیارد ریال ارزش معاملات 153,304 میلیارد ریال حجم معاملات 12,694 میلیار...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۱۵,۷۵۱


۱۱۷۰۰.۲۸ واحد منفی


ارزش بازار ۶۰,۱۴۲,۵۳۶ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۵۳,۳۰۴ میلیارد ریال


حجم معاملات ۱۲,۶۹۴ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فملی ۳۲۷۱ واحد منفی


نوری ۱۹۵۰ واحد مثبت


شستا ۱۸۹۲ واحد منفی


خودرو ۱۲۱۴ واحد منفی


شپنا ۹۱۸ واحد مثبت


ومعادن ۸۸۴ واحد منفی


فارس ۸۶۶ واحد مثبت
انتهای خبر

0
0