کانال کدال
1400/03/19
21:22
📊 نماد: آبادا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: توليد نيروي برق آبادان ✅ تمام درصد های گزارش ...

📊 نماد: آبادا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)🏭 شرکت: تولید نیروی برق آبادان✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۳۲٪)


از مبلغ ۱,۸۳۵,۶۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۲,۴۲۲,۲۷۱ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۶۷٪)


از مبلغ ۵۸۱,۷۷۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۷۰,۹۱۸ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۷۳٪)


تحقق سود ۳۸۸ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔽(-۳٪)💠 جمع بدهی ها: 🔽(-۵۱٪)


علت کاهش: پرداختنی‌های بلندمدت و پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۲۲۷٪)


علت افزایش: سود انباشته و سرمایه🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۳۰٪)


علت افزایش: دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات ونقد حاصل از عملیات📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#آبادا #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۷:۵۴:۳۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔:

انتهای خبر

0
0