تجریش بورس
1399/10/29
13:08
اینم تحلیل از بازار های موازی دلار سکه ماشین و ملک گفته بودم همه را گرفتار خواهند کرد و همین هم شد در اوج قیمت ها گفتم که فروشنده باشید خوشبحال...

اینم تحلیل از بازار های موازی دلار سکه ماشین و ملکگفته بودم همه را گرفتار خواهند کرد و همین هم شددر اوج قیمت ها گفتم که فروشنده باشید خوشبحال کسی نقد کرد و الان ریال دارد✔️

انتهای خبر

0
0