کانال بورس علی صدری
1399/12/05
09:09
شنیده می‌شود آزاد سازی احتمالی قیمت سیمان باعث سبزپوشی برخی سهام این گروه شده است ✅ @Boursealisadri

شنیده می‌شود آزاد سازی احتمالی قیمت سیمان باعث سبزپوشی برخی سهام این گروه شده است ✅@Boursealisadri

انتهای خبر

0
0