کدال۳۶۰
1401/03/09
15:29
#غناب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی ناب ▪️ شرکت صنعتی ناب در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 به ازای ه...

#غناب


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی ناب
▪️ شرکت صنعتی ناب در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲,۱۸۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲,۶۰۰٪ افزایش داشته است.▪️ «غناب» با سرمایه ثبت شده ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۳,۶۲۷ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۵:۲۹:۵۶ (۸۹۰۱۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0