بورس۳۶۵
1400/05/30
22:12
#بایکا در 6 ماهه 128 ریال به ازای هر سهم محقق کرد در مدت مشابه سال قبل این رقم 3 ریال بود. 4167 درصد افزایش سود به نسبت به دوره مشابه سال گذشته...

#بایکا در ۶ ماهه ۱۲۸ ریال به ازای هر سهم محقق کرد در مدت مشابه سال قبل این رقم ۳ ریال بود.۴۱۶۷ درصد افزایش سود به نسبت به دوره مشابه سال گذشته..

انتهای خبر

0
0