کارگزاری آبان
1400/07/26
09:22
📈فراورده هاي نفتي نیز با افت قیمت همراه اند.#شزنگ پر عرضه معامله می شود.#شپنا, #شبندر, #شاوان, #شسپا, #شبهرن و #شرانل منفی و متعادل اند.در این میان...

📈فراورده های نفتی نیز با افت قیمت همراه اند.#شزنگ پر عرضه معامله می شود.#شپنا, #شبندر, #شاوان, #شسپا, #شبهرن و #شرانل منفی و متعادل اند.در این میان #شراز و #شبریز مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0