بولتن اقتصادی
1400/01/15
11:17
تامین مالی 230 هزار میلیاردی دولت از بورس در سال ۹۹ ▫️آمار رسمی حاکی از آن است که سرجمع تامین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار سرمایه حدود ۲۳۰ هزارمیل...

تامین مالی ۲۳۰ هزار میلیاردی دولت از بورس در سال ۹۹▫️آمار رسمی حاکی از آن است که سرجمع تامین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار سرمایه حدود ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان بوده و که از این مبلغ، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات معاملات است.


▫️براساس این آمار، ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور که در سال ۹۸ تنها معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ از مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است./مهر

انتهای خبر

0
0