مدت: 30 ثانیهحجم: 1.4 مگابایت
ایبنا
1399/09/23
11:53
🎥محبوب صادقی؛ مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی؛ 🔸اعمال محدودیت های چک برگشتی در قانون جدید در دو فاز 🔻

🎥محبوب صادقی؛ مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی؛🔸اعمال محدودیت های چک برگشتی در قانون جدید در دو فاز🔻انتهای خبر

0
0