کدال۳۶۰
1401/06/01
10:44
#ولقمان #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/09/30 شرکت سرمایه گ...

#ولقمان


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری لقمان
۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۰:۴۴:۴۵ (۹۲۷۸۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0