بولتن اقتصادی
1399/10/07
12:55
افزایش 5 درصدی تولید سنگ آهن #کنسانتره شرکت های بزرگ/ تولید شرکت های بزرگ از 33 میلیون تن عبور کرد میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ سنگ آهن ...

افزایش ۵ درصدی تولید سنگ آهن #کنسانتره شرکت های بزرگ/ تولید شرکت های بزرگ از ۳۳ میلیون تن عبور کردمیزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ سنگ آهن طی ۸ ماهه ۹۹، حدود ۵ درصد رشد یافت.

انتهای خبر

0
0