بانی فام
1399/10/08
13:19
#داراب احتمال 7% سود و صعود قیمت تا محدوده 3147 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب افزا...

#داراب


احتمال ۷٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۳۱۴۷ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0