بورس۲۴
1400/11/03
09:31
فروش ۴ ماهه «قشهد»چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد در مدت ۴ ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ حدود ۵۴۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

فروش 4 ماهه «قشهد»چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد در مدت ۴ ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ حدود ۵۴۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

قشهد
انتهای خبر

0
0