حامیان بورس ایران
1399/10/28
23:21
🔸نمودار نسبت خساپا به شپنا در تایم فریم هفتگی از کنج مثلث جمع شونده رو به بالا خارج شده است. 🔸 یعنی منبعد بازدهی گروه #خساپا بهتر و بیشتر از شپنا ...

🔸نمودار نسبت خساپا به شپنا در تایم فریم هفتگی از کنج مثلث جمع شونده رو به بالا خارج شده است.🔸 یعنی منبعد بازدهی گروه #خساپا بهتر و بیشتر از شپنا خواهد بود و شاهد برتری نسبی لیدر گروه خودرویی خواهیم بود.🔸 این نمودار نیز مهر تاییدی بر سناریوی پیشتازی سهام ریالی نسبت به سهام دلاری در افق پیش روی بورس است.انتهای خبر

0
0