همفکران
1399/11/13
09:23
#نبض_بازار 📈نماد #شستا در قیمت 2478 تومان و با رشد بیش از 4 درصد دنبال می شود و سهم در یک قدمی سقف قیمت روزانه دنبال می شود.

#نبض_بازار


📈نماد #شستا در قیمت ۲۴۷۸ تومان و با رشد بیش از ۴ درصد دنبال می شود و سهم در یک قدمی سقف قیمت روزانه دنبال می شود.انتهای خبر

0
0