کانال کدال
1400/03/20
14:30
📊 نماد : وکار 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری سهام - گروه ب- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 🏭 شرکت: بانک ک...

📊 نماد : وکار📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری سهام - گروه ب- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🏭 شرکت: بانک کار آفرین✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری سهام - گروه ب- گروه ب📋شرح رویداد: مدیریت بانک به منظور ورود شرکتهای تابعه به بازار سرمایه و عرضه آنها در بورس، نسبت به عرضه اولیه ۲۲۵ میلیون سهم شرکت شرکت لیزینگ کارآفرین به قیمت هر سهم ۲۰۰ر۲ ریال (جمعا معادل ۴۹۵ میلیارد ریال) اقدام نموده است. بهای تمام شده سهام واگذار شده در دفاتر این بانک معادل ۲۲۵ میلیارد ریال می باشد که بر این اساس سود واگذاری معادل ۲۷۰ میلیارد ریال برآورد می گردد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وکار


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۳:۴۰:۱۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔دانلود
انتهای خبر

0
0