نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/19
20:39
بازگشایی نماد پالایش یکم منتظر ثبت افزایش سرمایه دو پالایشگاه داوود رزاقی مدیر صندوق پالایش یکم در مورد زمان بازگشایی نماد پالایش یکم گفت: بازگشایی...

بازگشایی نماد پالایش یکم منتظر ثبت افزایش سرمایه دو پالایشگاه


داوود رزاقی مدیر صندوق پالایش یکم در مورد زمان بازگشایی نماد پالایش یکم گفت: بازگشایی این نماد معطل ثبت افزایش سرمایه دو پالایشگاه تهران و اصفهان است.وی در مورد این سوال که بالاخره نماد پالایش یکم چه زمانی باز می‌شود، گفت: اقدامات اجرایی را انجام داده‌ایم. بعد از بازگشایی نماد باید بازارگردانی انجام شود و سعی می‌کنیم خریداران واحدهای پالایش یکم متضرر نشوند./ فارسانتهای خبر

0
0