بورس۲۴
1401/03/03
12:08
افزایش ارزش پرتفوی «اعتلا» در اردیبهشت ماه۱۴۰۱

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه ۵ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

افزایش ارزش پرتفوی «اعتلا» در اردیبهشت ماه1401

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه ۵ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در اردیبهشت ماه از معاملات خود ۳ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۱۰۹ میلیارد تومان رسید و ۱۲۸ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.


اعتلا
انتهای خبر

0
0