بورس پلنر
1399/11/13
09:40
#صبا قیمت در حالی با واکنش مثبت به سطح حمایتی 6400 ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی گردیده که الگوی سروشانه تحتانی بازگشتی نیز تشکیل داده است، انت...

# صبا


قیمت در حالی با واکنش مثبت به سطح حمایتی ۶۴۰۰ ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی گردیده که الگوی سروشانه تحتانی بازگشتی نیز تشکیل داده است، انتظار میرود سهم با غلبه بر سقف ابرکومو نزولی و مقاومت ۸۹۸۵ ریال در گام نخست به سمت اهداف ۱۰۰۴۴ - ۱۰۶۵۴ ریال حرکت کند.۹۹/۱۱/۱۳@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0