کانال کدال
1399/08/25
12:09
📊 نماد : وهور 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: مديريت انرژي اميد تابان هور 🔸 سرمایه فعلی: 4,...

📊 نماد : وهور📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور🔸 سرمایه فعلی: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۶۹,۷۱۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۱۷۴۳ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۶۹,۷۱۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها✳️ قیمت تیوریک سهم : ۲,۱۸۹ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۴۰,۳۶۱ (ریال) و افزایش سرمایه ۱۷۴۳ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۲,۱۸۹ ریال می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#وهور #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هییت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۰:۵۳:۳۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0