کدال۳۶۰
1401/02/25
15:39
#تمحرکه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت ماشین سازی نیرو محرکه ▪️ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در دوره 12 ماهه منت...

#تمحرکه


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت ماشین سازی نیرو محرکه
▪️ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱۱۹ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳٪ کاهش زیان داشته است.▪️ «تمحرکه» با سرمایه ثبت شده ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴,۵۵۸ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۵ ۱۵:۳۹:۵۱ (۸۷۸۸۱۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0