سهم گلچین
1399/09/17
16:22
#فملی به اطلاع مي رساند،با توجه به بازگشايي نماد معاملاتي فملي در تاريخ 1399/09/17 و عدم توجه به قيمت تعديل شده سهم پس از افزايش سرمايه، بازگشايي ن...

#فملی به اطلاع می رساند،با توجه به بازگشایی نماد معاملاتی فملی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ و عدم توجه به قیمت تعدیل شده سهم پس از افزایش سرمایه، بازگشایی نماد معاملاتی مذکور به روز معاملاتی بعد موکول شد.


مدیریت عملیات بورسانتهای خبر

0
0