همفکران
1401/05/31
13:05
#خبرهای_موثر 📌 منابع غربی: آمریکا احتمالا تصمیم خود را در مورد ایران گرفته؛ اکنون در حال مشورت است لارا روزن روزنامه نگار امریکایی: منابع می گوی...

#خبرهای_موثر📌 منابع غربی: آمریکا احتمالا تصمیم خود را در مورد ایران گرفته؛ اکنون در حال مشورت استلارا روزن روزنامه نگار امریکایی: منابع می گویند که امریکا احتمالا تصمیم خود را در مورد پاسخ ایران به پیش نویس اتحادیه اروپا برای احیای برجام گرفته اما در حال مشورت با متحدانش از جمله سه کشور اروپایی، اسرائیل و... است./انتخاب


Hamfekran.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0