کدال۳۶۰
1399/10/07
12:30
#وامیر اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر ▪️ شرکت گروه صنعتی و مع...

#وامیر


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر
▪️ شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲,۶۲۶ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۲٪ افزایش داشته است▪️ «وامیر» با سرمایه ثبت شده ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۲۰,۵۸۷ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۲:۳۰:۱۲ (۷۰۵۸۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0