کدال۳۶۰
1400/01/08
10:34
#سرچشمه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 از محل واگذاری سه...

#سرچشمه


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ سرچشمه با سرمایه ثبت شده ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۶۷,۷۶۸ میلیون ریال درآمد داشته است.▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳,۱۸۸,۱۷۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۳٪ به مبلغ ۳,۶۱۴,۰۶۹ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۱۰:۳۵:۰۱ (۷۳۲۰۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0