ایبنا
1401/03/09
18:23
📌نمی‌توان در اقتصاد دارای نرخ بهره واقعی منفی انتظار ثبات داشت داوود سوری؛ مدیر آکادمی بانک سامان: 🔹نمی‌توان در اقتصاد دارای نرخ بهره واقعی منفی...

📌 نمی‌توان در اقتصاد دارای نرخ بهره واقعی منفی انتظار ثبات داشتداوود سوری؛ مدیر آکادمی بانک سامان:🔹نمی‌توان در اقتصاد دارای نرخ بهره واقعی منفی انتظار ثبات داشت و ریشه این وضعیت تورم است.🔹امسال دیدیم که روی سپرده های شرکت ها و حقوقی ها، مالیات ۲۵ درصد وضع شد که باعث شد تا خیلی از سپرده‌های بانکی به بخش‌های دیگر مهاجرت کند.🔹شاید خیلی از اوقات بتوان تغییرات کوچک یا تنظیم این نوع نرخ‌ها را انجام داد و از ناپایداری ممانعت کرد.انتهای خبر

0
0