بولتن اقتصادی
1399/08/23
11:14
تاثیر نرخ سود بین بانکی بر ریزش بورس، بی‌منطق است درودیان، کارشناس اقتصادی: 🔸جایی که نرخ بهره یا همان نرخ سود با بورس ارتباط پیدا می کند، از زاویه...

تاثیر نرخ سود بین بانکی بر ریزش بورس، بی‌منطق استدرودیان، کارشناس اقتصادی:


🔸جایی که نرخ بهره یا همان نرخ سود با بورس ارتباط پیدا می کند، از زاویه تنزیل است. تنزیل ارزش های آتی، هرچقدر نرخ بالاتر باشد، آن عددی که تنزیل می شود، ارزش حال کمتر خواهد شد. به خاطر همین قیمت سهام کمتر می ارزد.🔹به همین دلیل باید ببینیم که در اقتصاد جریان های درآمدی آتی را به چه نرخی تنزیل می کنیم؟ پاسخ این است که قاعدتا با یک نرخی که در دسترس باشد، به عبارت دیگر حکم هزینه-فرصت را دارد برای افرادی قصد خرید سهام را دارند.🔸بنابراین نرخی که حکم هزینه-فرصت را دارد، نرخ سپرده یا نرخ اوراق دولتی است که خالی از ریسک است. در نتیجه، معیار نرخ هایی است که عموم به آن دسترسی دارند. منتهی نرخ بین بانکی هم در همه جای دنیا به این دو مورد ارتباط دارد، یعنی بالا و پایین شدن این نرخ ها، علامتی برای دو نرخ سپرده و اوراق دولتی است. اما در ایران، این وضعیت خیلی متفاوت است. یعنی ممکن است نرخ بین بانکی رفتاری داشته باشد که نرخ سپرده از آن تبعیت نکند.

انتهای خبر

0
0