نوآوران امین
1401/06/02
10:38
خوراک دام پارس (#غدام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ✅افزایش ۳۵.۹۵...

خوراک دام پارس (#غدام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰✅افزایش ۳۵.۹۵ درصدی فروش تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۳۹.۷۸ درصدی فروش تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ۱۴۰۰


✅رشد ۱۰۸.۲۶ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0