بورس پلنر
1401/02/30
18:11
#کگهر، تایم فریم هفتگی در آستانه شکست ضلع فوقانی الگوی مثلث افزایشی در بازه قیمتی؛ 50000 ریال میباشد، خروج از این تراکم طولانی مدت و تایید نهایی می...

#کگهر ، تایم فریم هفتگی


در آستانه شکست ضلع فوقانی الگوی مثلث افزایشی در بازه قیمتی؛ ۵۰۰۰۰ ریال میباشد، خروج از این تراکم طولانی مدت و تایید نهایی میتواند تریگری برای ورود به معامله خرید و آغاز یک موج افزایشی با اهداف؛ ۵۹۱۱۵ - ۶۶۹۴۳ ریال رشد کند.گریز قیمت از الگوهای نموداری یا بطور کلی از فاز خنثی بازگشت مجدد قیمت به سطح شکسته شده (تروبک) طی معاملات آتی محتمل میباشد.۱۴۰۱/۲/۳۰@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0