اسمارت بورس
1400/01/08
10:52
#شاخص و سهام پیشتاز چند روز اخیر مثل #شتران در گیر و دار عبور از ابر کومو هستند و به همین دلیل مقداری فشار فروش در این سهام مشهود است عقیده ما بر ع...

#شاخص و سهام پیشتاز چند روز اخیر مثل #شتران در گیر و دار عبور از ابر کومو هستند و به همین دلیل مقداری فشار فروش در این سهام مشهود است عقیده ما بر عبور از مقاومت فعلی استوار است


انتهای خبر

0
0