بورس۲۴
1401/02/28
13:11
نگاهی به عملکرد «فجهان»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۵۹ ریال سود محقق کرد.

نگاهی به عملکرد «فجهان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۵۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۱۳ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۷ درصدی به ۱۹۰۹ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۴۳۷ میلیارد تومان رسید.

فجهان
انتهای خبر

0
0