تکنیکال ثنایی
1401/08/01
10:44
#مهم دادگستری تهران:‌ روند فعلی معاملات الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی عامل زیان مستمر سهامداران است نعمت‌اله بهروزی معاون حقوقی دادگستری استا...

#مهمدادگستری تهران: روند فعلی معاملات الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی عامل زیان مستمر سهامداران استنعمت‌اله بهروزی معاون حقوقی دادگستری استان تهران طی مشروحه‌ایی به معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عدم رعایت الزامات قانونی معاملات الگوریتمی و فعالیت بازار گردانی را عامل زیان مستمر سهامداران دانست و بر لزوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستورالعمل های قانونی تاکید کرد.

انتهای خبر

0
0