ارزینکس
1400/06/15
15:08
💢 در 24 ساعت گذشته دارایی بیش از 50 هزار تریدر، لیکوئید شده است. 🔘 بیشترین لیکوئید مربوط به ارزهای زیر است : - BTC - XRP - ETH - ADA - ETH - FIL ...

💢 در ۲۴ ساعت گذشته دارایی بیش از ۵۰ هزار تریدر، لیکوئید شده است.🔘 بیشترین لیکوئید مربوط به ارزهای زیر است :


- BTC


- XRP


- ETH


- ADA


- ETH


- FIL


- ETC


- DOGE


📌 منبع خبر

انتهای خبر

0
0