کارگزاری آبان
1400/07/21
08:58
📈صف خرید شکام 11 میلیون سهم ساذری 11 میلیون سهم قجام 10 میلیون سهم غگیلا 5 میلیون سهم فسرب 3 میلیون سهم

📈صف خرید


شکام ۱۱ میلیون سهم


ساذری ۱۱ میلیون سهم


قجام ۱۰ میلیون سهم


غگیلا ۵ میلیون سهم


فسرب ۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0