همفکران
1399/11/12
22:00
#خبرهای_موثر 📌امضای بایدن شرط لازم است اما کافی نیست و باید آثار آن دیده شود. وزیر امور خارجه : 🔹️هدف ایران در برجام با آمدن آمریکا و برداشتن ...

#خبرهای_موثر📌امضای بایدن شرط لازم است اما کافی نیست و باید آثار آن دیده شود.وزیر امور خارجه :


🔹️هدف ایران در برجام با آمدن آمریکا و برداشتن قطعنامه‌های شورای امنیت محقق شد اما این امر به تنهایی کافی نیست و آثار اقدامات امریکا و رفع تحریم‌ها را نیز ما باید ببینیم.

انتهای خبر

0
0