آواتحلیل
1399/10/04
11:18
#بررسی_گزارش_کدال #غالبر 📌غالبر در آذرماه ۱۴میلیارد تومان فروش داشته است و جمع فروش ۹ ماهه نیز برابر با ۹۱ میلیارد تومان است که حدود ۱۷ درصد بیشتر...

#بررسی_گزارش_کدال #غالبر📌غالبر در آذرماه ۱۴میلیارد تومان فروش داشته است و جمع فروش ۹ ماهه نیز برابر با ۹۱ میلیارد تومان است که حدود ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است (این عدد در سال گذشته ۷۸ میلیارد تومان بوده است).

انتهای خبر

0
0