کدال۳۶۰
1399/10/07
15:55
#خودرو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت ایران خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 66,339,667 میلیون ریال...

#خودرو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت ایران خودرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۶۶,۳۳۹,۶۶۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۹٪ افزایش داشته است.▪️«خودرو» با سرمایه ثبت شده ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۷۲,۷۲۷,۴۶۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۵:۵۵:۰۳ (۷۰۶۳۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0