مجید سلطانی
1399/10/09
10:00
اگر این بازار مشکلی داشت صف خرید ۵۱ میلیونی #غگل برای چه بود؟!

اگر این بازار مشکلی داشت صف خرید ۵۱ میلیونی #غگل برای چه بود؟!


انتهای خبر

0
0