حامیان بورس ایران
1400/01/08
08:11
📊 بیشترین #ورود پول حقیقی ها در معاملات روز شنبه ۷ فروردین در کدام نمادها بوده است؟ رتبه اول کل بازار #خساپا : ۵۳.۶ میلیارد تومان #خودرو : ۱۸ م...

📊 بیشترین #ورود پول حقیقی ها در معاملات روز شنبه ۷ فروردین در کدام نمادها بوده است؟رتبه اول کل بازار #خساپا : ۵۳.۶ میلیارد تومان#خودرو : ۱۸ میلیارد تومان#خگستر : ۸.۷ میلیارد تومان#خزامیا : ۶.۱ میلیارد تومان#خپارس : ۵.۴ میلیارد تومان✅ نکته فنی : ورود پول حقیقی ها روی تابلو به نمادهای گروه #خودرویی مشهود و نشانه خوبی است.انتهای خبر

0
0