کدال۳۶۰
1400/12/16
22:45
#شوینده صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (#حسابرسی_شده) شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ▪️ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه ص...

#شوینده


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
▪️ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲,۸۱۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳,۳۰۰٪ افزایش داشته است.▪️ «شوینده» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۸۱۳,۷۵۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۱۲-۱۶ ۲۲:۴۵:۰۹ (۸۶۰۹۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0