بولتن اقتصادی
1399/10/07
08:33
وزیر کشور: 🔹زمانبندی تهیه واکسن، دی ماه اعلام شده 🔹 نخستین گروه دریافت کننده، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سالمند و افراد دارای بیماری‌های پیش زمینه ای...

وزیر کشور:


🔹زمانبندی تهیه واکسن، دی ماه اعلام شده🔹 نخستین گروه دریافت کننده، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سالمند و افراد دارای بیماری‌های پیش زمینه ای هستند🔹 گروه دوم کادر درمان اندانتهای خبر

0
0