بورس نیوز
1400/12/25
08:40
"بجهرم" تصمیمات مجمع عمومی را ثبت کرد

: نماد معاملاتی "بجهرم" به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


انتهای خبر

0
0