همفکران
1399/09/30
11:04
#نبض_بازار 📈صف فروش #خودرو برچیده شد و سهم در کف قیمت روزانه همچنان در حال داد و ستد است. حجم معامله بیش از ۷۴۱ میلیون سهم می باشد.

#نبض_بازار


📈صف فروش #خودرو برچیده شد و سهم در کف قیمت روزانه همچنان در حال داد و ستد است. حجم معامله بیش از ۷۴۱ میلیون سهم می باشد.انتهای خبر

0
0