بورس۲۴
1401/03/21
16:03
سیمان سپاهان از قطع احتمالی برق خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان سپاهان اعلام نمود با توجه به وجود محدودیتهایی از قبیل موقعیت جغرافیایی شرکت و فروش سیمان در بورس کالا نمی توان تاثیر محدودیت مصرف برق، بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را بطور دقیق محاسبه نمود.

سیمان سپاهان از قطع احتمالی برق خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان سپاهان اعلام نمود با توجه به وجود محدودیتهایی از قبیل موقعیت جغرافیایی شرکت و فروش سیمان در بورس کالا نمی توان تاثیر محدودیت مصرف برق، بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را بطور دقیق محاسبه نمود. و اثر این محدودیت بر وضعیت مالی و عملیاتی متعاقبا در گزارشات ماهانه افشاء می گردد. شایان ذکر است این شرکت در سال قبل مطابق هماهنگی و تعامل انجام پذیرفته با شرکت برق منطقه ای اصفهان، وفق برنامه کاهش میزان مصرف و همکاری در ساعات پیک توانست کلینکر و سیمان مورد نیاز بازار مصرف را تولید و عرضه نماید . متعاقبا در سال جاری نیز در حال تطابق برنامه ریزی تولید با ساعات کاهش مصرف برق منطقه و جهت تولید و عرضه کلینکر و سیمان مورد نیاز بازار مصرف می باشد.

سپاها
انتهای خبر

0
0