سهم گلچین
1399/11/12
22:45
عرضه اولیه #کزغال در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه حداکثر سهام قابل خریداری: ۶۰ سهم دامنه قیمت: ۱۹۵۰ تا ۲۰۵۰ تومان

عرضه اولیه #کزغال در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماهحداکثر سهام قابل خریداری: ۶۰ سهمدامنه قیمت: ۱۹۵۰ تا ۲۰۵۰ تومان

انتهای خبر

0
0