کدال۳۶۰
1401/06/02
11:24
#هلد_ایرانیان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت گروه اقتصاد حکمت ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل ...

#هلد_ایرانیان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت گروه اقتصاد حکمت ایرانیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است▪️«هلد ایرانیان» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۱:۲۴:۵۷ (۹۲۸۳۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0